Bạn là một người thích tìm hiểu tính cách các cung hoàng đạo, đặc biệt là các bảng xếp hạng về các chòm sao giỏi trong lĩnh vực gì? Hãy cùng Kenhnghethuat theo dõi bài viết bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo về mọi mặt dưới đây để tìm ra những sự thật lý thú về những cung hoàng đạo mà có thế bạn chưa biết nhé!

CHÒM SAO NHÁT GAN NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

CHÒM SAO MỘNG MƠ NHẤT

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Ma Kết
 • Hạng 3: Thiên Bình
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Bảo Bình
 • Hạng 10: Kim Ngưu
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: Sư Tử

CHÒM SAO SỢ BỊ ĐAU VÌ NHỮNG HÀNH VI THÔ BẠO NHẤT

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Kim Ngưu
 • Hạng 3: Thiên Yết
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Nhân Mã

CHÒM SAO THÂN THIỆN NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Bảo Bình
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: Nhân Mã

CHÒM SAO NÀO MAY MẮN NHẤT

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Kim Ngưu
 • Hạng 3: Song Ngư

CHÒM SAO MÊ ĐỌC SÁCH NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bảo Bình
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Xử Nữ
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bọ Cạp
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Ma Kết
 • Hạng 11: Bạch Dương
 • Hạng 12: Kim Ngưu

CHÒM SAO MUỐN KẾT HÔN NHẤT

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Sư Tử
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Nhân Mã
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Tử
 • Hạng 11: Bạch Dương
 • Hạng 12: Thiên Bình

CHÒM SAO GIỎI CHỊU ĐỰNG UẤT ỨC NHẤT

 • Hạng 1: Thiên Bình
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Cự Giải
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Song Tử
 • Hạng 6: Thiên Bình
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Xử Nữ
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Kim Ngưu
 • Hạng 12: Bọ Cạp

CHÒM SAO THÍCH LÀM VIỆC NHÀ NHẤT

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Thiên Bình
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bọ Cạp
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Thiên Bình
 • Hạng 11: Sư Tử
 • Hạng 12: Ma Kết

CHÒM SAO VÔ TÌNH NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bảo Bình
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Sư Tử
 • Hạng 8: Cự Giải
 • Hạng 9: Bọ Cạp
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Nhân Mã
 • Hạng 12: Xử Nữ

CHÒM SAO LƯỜI BIẾNG NHẤT

 • Hạng 1: Bảo Bình
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Nhân Mã
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Kim Ngưu
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Ma Kết
 • Hạng 12: Bọ Cạp

CHÒM SAO CÓ NHIỀU NGƯỜI LÀ CA SĨ NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Bảo Bình
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: nhân Mã

ĐƯỢC CHÒM SAO NÀO YÊU SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC NHẤT

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Sư Tử
 • Hạng 4: Bọ Cạp
 • Hạng 5: Kim Ngưu
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Xử Nữ
 • Hạng 8: Thiên Bình
 • Hạng 9: Bạch Dương
 • Hạng 10: Nhân Mã
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Thiên Bình

CHÒM SAO HAM HỌC NHẤT

 • Hạng 1: Nhân Mã
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Xử Nữ
 • Hạng 6: Bọ Cạp
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Bảo Bình
 • Hạng 11: Song Ngư
 • Hạng 12: Song Tử

SAO NAM DỄ THAY LÒNG NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Nhân Mã
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Cự Giải
 • Hạng 5: Kim Ngưu

12 CHÒM SAO THƯỜNG GIẤU TIỀN Ở ĐÂU

 • Bạch Dương: Dưới gầm giường
 • Kim Ngưu: Ngân hàng
 • Song Tử: Máy điều hòa nhiệt độ
 • Cự Giải: Trong túi xách nhiều lớp
 • Sư Tử: Ngăn kéo bàn
 • Xử Nữ: Kẹp trong sách dày
 • Thiên Bình: Quỹ trái phiếu
 • Thiên Yết: Đằng sau khung ảnh cưới
 • Nhân Mã: Tủ lạnh
 • Ma Kết: Quỹ đầu tư cân bằng/Prudential
 • Thiên Bình: Nhà vệ sinh
 • Song Ngư: Quên rồi

CHÒM SAO NÀO ĐA TÌNH NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

CHỈ SỐ ƯU TÚ CỦA 12 CHÒM SAO

 • Bạch Dương: Nam (88), Nữ (88)
 • Kim Ngưu: Nam (80), Nữ (55)
 • Song Tử: Nam (70), Nữ (89)
 • Cự Giải: Nam (75), Nữ (90)
 • Sư Tử: Nam (45), Nữ (95)
 • Xử Nữ: Nam (95), Nữ (60)
 • Thiên Bình: Nam (68), Nữ (87)
 • Thiên Yết: Nam (93), Nữ (85)
 • Nhân Mã: Nam (65), Nữ (95)
 • Ma Kết: Nam (76), Nữ (82)
 • Thiên Bình: Nam (80), Nữ (75)
 • Song Ngư: Nam (85), Nữ (86)

CÂU CỬA MIỆNG CỦA 12 CHÒM SAO KHI YÊU

 • Bạch Dương: Hiện giờ có nhớ anh không?
 • Kim Ngưu: Em mãi mãi sẽ không thay lòng sao?
 • Song Tử: Anh 1 chút cũng không yêu em (giận lẫy)
 • Cự Giải: Em yêu anh không?
 • Sư Tử: Anh dám …
 • Xử Nữ: Anh muốn nghe em nói lời thật.
 • Thiên Bình: Em muốn đi cùng anh.
 • Thiên Yết: Anh tuyệt đối không thể phản bội em.
 • Nhân Mã: Anh xấu lắm đó nha.
 • Ma Kết: Hiện giờ em đang làm cái gì?
 • Thiên Bình: Có phải anh rất là phong lưu…
 • Song Ngư: Không nói cho anh biết.

CHÒM SAO LỤY TÌNH NHẤT

 • Hạng 1: Ma Kết
 • Hạng 2: Thiên Bình
 • Hạng 3: Nhân Mã
 • Hạng 4: Bọ Cạp
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Xử Nữ
 • Hạng 9: Bảo Bình
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Bạch Dương

CHÒM SAO NÓI DỐI

 • Hạng 1: Bọ Cạp
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Song Ngư
 • Hạng 7: Bảo Bình
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Ma Kết

BIỆT DANH TUỔI THƠ “DỮ DỘI” CỦA 12 CHÒM SAO

 • Bạch Dương: Nhóc liều lĩnh
 • Kim Ngưu: Mèo con ham ăn
 • Song Tử: Đại ca đi học
 • Cự Giải: Bé mít ướt
 • Sư Tử: Vua trẻ con
 • Xử Nữ: Bảo bối ngoan
 • Thiên Bình: Cái đuôi nhỏ (thích đi theo người khác)
 • Thiên Yết: Vua đánh lộn
 • Nhân Mã: Quỷ ham chơi
 • Ma Kết: Nhóc lầm lì
 • Thiên Bình: Ngôi sao nhỏ đa trí
 • Song Ngư: Tiểu đại nhân (sướng như con quan)

TỔ HỢP CÁC CHÒM SAO DỄ PHÁT ĐIÊN NHẤT

 • Hạng 1: Song Ngư với bất kỳ sao nào trong 12 chòm sao
 • Hạng 2: Thiên Yết với Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình
 • Hạng 3: Ma Kết với Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư
 • Hạng 4: Song Tử với Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư
 • Hạng 5: Xử Nữ với Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình

12 CHÒM SAO SẼ PHẢN ỨNG NHƯ THẾ NÀO KHI NHẬN 1 NỤ HÔN

 • Bạch Dương: Sẽ tặng bạn 1 đấm
 • Kim Ngưu: Sẽ hóa đá
 • Song Tử: Sẽ hôn trả lại bạn
 • Cự Giải: Sẽ đỏ mặt
 • Sư Tử: Sẽ thưởng cho bạn 1 bạt tay
 • Xử Nữ: Sẽ chăm chú nhìn bạn
 • Thiên Bình: Sẽ rất khoái chí
 • Bọ Cạp: Sẽ kháng cự lại
 • Nhân Mã: Sẽ nhào đến bạn
 • Ma Kết: Sẽ bị sốc 1 hồi
 • Bảo Bình: Sẽ hỏi bạn vấn đề
 • Song Ngư: Sẽ muốn cùng bạn sống đến già

CHÒM SAO NHIỀU TÍNH XẤU NHẤT

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Tử
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Nhân Mã
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Sư Tử
 • Hạng 10: Bạch Dương
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Ma Kết

CHÒM SAO YÊU ĐỜI NHẤT

 • Hạng 1: Thiên Bình
 • Hạng 2: Song Tử
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Xử Nữ
 • Hạng 10: Bảo Bình
 • Hạng 11: Nhân Mã
 • Hạng 12: Bọ Cạp

CHÒM SAO ĐA TÌNH NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2:  Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

ĐA NHÂN CÁCH, KHÓ ĐOÁN NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình

CHÒM SAO LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN QUA MỌI KHÓ KHĂN

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Thần Nông
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Ma Kết

CHÒM SAO NGHIÊM TÚC

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Kim Ngưu
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Bảo Bình
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Cự Giải

CHÒM SAO NÀO FA ĐÔNG ĐẢO NHẤT

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: Bảo Bình
 • Hạng 3: Nhân Mã
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Bạch Dương
 • Hạng 7: Sư Tử
 • Hạng 8: Song Tử
 • Hạng 9: Bọ Cạp
 • Hạng 10: Ma Kết
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Cự Giải

CHÒM SAO LƯỜI BIẾNG NHẤT

 • Hạng 1: Bảo Bình
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Nhân Mã
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Kim Ngưu
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Ma Kết
 • Hạng 12: Bọ Cạp

CHÒM SAO VÌ BẠN BÈ NHẤT

 • Hạng 1: Nhân Mã
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Xử Nữ
 • Hạng 6: Bọ Cạp
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Bảo Bình
 • Hạng 11: Song Ngư
 • Hạng 12: Song Tử

CHÒM SAO CÓ SỰ SÁNG TẠO NHẤT

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Tử
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Nhân Mã
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Sư Tử
 • Hạng 10: Bạch Dương
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Ma Kết

CHÒM SAO NGẠI ĐỂ NGƯỜI KHÁC BIẾT CẢM XÚC CỦA MÌNH NHẤT

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết

CHÒM SAO NỮ TÍNH NHẤT

 • Hạng 1: Kim Ngưu
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Thần Nông
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Xử Nữ

CHÒM SAO NAM TÍNH NHẤT

 • Hạng 1: Sư Tử
 • Hạng 2: Bảo Bình
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Nhân Mã

CHÒM SAO GAN DẠ NHẤT

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Kim Ngưu
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Bảo Bình
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Cự Giải

CHÒM SAO LÁU CÁ NHẤT

 • Hạng 1: Bọ Cạp
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Song Ngư
 • Hạng 7: Bảo Bình
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Ma Kết