Những thú vui của vua Minh Tuyên Tông – vị hoàng đế biết cách...

Trong bức “Tuyên Tông xạ liệp đồ”, có mô tả một số khoảnh khắc sống động về việc sắn thú bên hồ của ông. Tuyên Tông xuống ngựa quay đầu nhìn...

Ba tuyệt nghệ phi phàm của Cố Khải Chi

Người ta nói rằng năm ấy Khải Chi mới 20 tuổi, kinh thành muốn xây dựng một ngôi chùa lớn, mời những thân sĩ địa phương tới quyên góp tiền. Lúc...

Tinh hoa văn hóa cổ xưa: Ý nghĩa sâu sắc của tranh phong thủy

Tranh phong thủy là một loại tranh đặc biệt được thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chí của phong thủy. Do đó ngoài tác dụng trang trí, tranh phong thủy còn...